• D1 Tým – kdo problém řeší
  • D2 Popis problému – kolik problém stojí měsíčně a ročně
  • D3 Okamžitá opatření – většinou se jedná o dočasná třídění a vícenásobné kontroly.
  • D4 Hlavní příčiny – Ishikawův diagram, možné příčiny problému.
  • D5 Navrhovaná opatření – opatření, která by měla odstranit hlavní příčiny problému.
  • D6 Zrealizovaná opatření
  • D7 Opatření zabraňující opakování problému
  • D8 Ocenění týmu – nepoděkovat těm, kteří pomohli firmě a zákazníkům je velká manažerská chyba