• Montážní a propojovací soustavy
 • Odborná příprava a postupy
 • Předmluva, použité dokumenty a práce s nimi
 • Spojovací materiály
 • Chemie ve výrobním procesu (pájecí slitiny, tavidla, pasty)
 • Komponenty a manipulace
 • Připojení zakončení – nýt, izolace, vodič
 • Pájení (pájený spoj a jeho vznik, spolehlivost pájeného spoje)
 • Terminálová propojení
 • Technologie průchozích otvorů
 • Sestavy povrchové montáže
 • Poškození součástek, DPS a sestav
 • Ovíjené spoje
 • Praktické problémy na jednotlivých pracovištích v podniku.
 • Závěrečné ověření znalostí