• Zásady efektivního dokumentu
  • Typy dokumentu, jejich využití, přínos a práce s nim
  • Struktura řídicích aktů a práce s nimi
  • Jak (a proč) plnit požadavky norem systémů managementu v oblasti řízení dokumentů (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 aj.)
  • Specifika písemných a elektronických dokumentů
  • Potřeba evidence dokumentů a jak ji řešit
  • Ukázka efektivního řízení dokumentů z reálného prostředí