1. modul

Úvod do kvality
Management procesů
Systém managementu kvality
Audity v systému managementu
Interní audit

2. modul

Lidský činitel v systému kvality
Úloha vedení
Ekonomické přínosy kvality
Sedm jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality

3. modul

Základy statistiky
Způsobilost procesu
Statistická regulace procesu
Statistická přejímka
Navrhování experimentu

4. modul

Metrologie, měření
Monitorování a analýza systému měření
Management rizik
FMEA
Řízení kvality realizačních procesů