• vizuální kontrola svarů VT, výklad norem: ČSN  EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817
  • vady svarů vybavení a pomůcky pro vizuální kontrolu
  • praktické hodnocení vzorků
  • účel NDT, systém certifikace,
  • vady svarů, materiálů, ukázky praktických problémů při výrobě
  • vybavení a pomůcky pro kontrolu, sestavení instrukce a protokolu VT
  • vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky