• Systémy managementu kvality – výklad požadavků normy ISO 9001:2015 a jejich auditování
  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Význam a druhy auditů
  • Plánování, příprava, vykonání a vyhodnocování auditu
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Závěrečný test