1. Předmluva
2. Cíl, účel a rozsah sledování
2.1 Cíl a účel
2.2 Rozsah sledování
2.2.1 Klasifikace rizik (stanovení priorit)
2.2.2 Použití zajišťování stupně zralosti v závislosti na klasifikaci rizik
2.3 Použití zajišťování stupně zralosti v dodavatelském řetězci
3. Náplň stupňů zralosti
3.1 Fáze
3.2 Předpoklad
3.3 Zahájení
3.4 Řízení
3.4.1 Příprava
3.4.2 Hodnocení
3.4.3 Způsob použití metody zajišťování stupňů zralosti v závislosti na klasifikaci rizik (priority)
3.4.4 Realizace
3.5 Zpráva o statusu stupně zralosti, nápravná opatření a postup eskalace
3.5.1 Zpráva o statusu stupně zralosti
3.5.2 Eskalace
4. Komunikace v dodavatelském řetězci
4.1 Způsoby komunikace
4.1.1 Výměna informací prostřednictvím „kulatého stolu“ (díly s klasifikací rizik kategorie A (priorita A))
4.1.1.1 Odpovědnosti
4.1.2 Výměna informací pomocí „sebehodnocení dodavatele“
4.1.2.1 Dodavatel představuje své výsledky hodnocení a opatření zákazníkovi (díl s klasifikací rizik do kategorie „B“ (stanovení priorit))
4.1.2.2 Poskytování informací dodavatelem s podporou informačního systému (díly s klasifikací rizik do kategorie „C“ (stanovení priorit))
5. Standardy v procesu
5.1 Hodnocení a klasifikace rizik (doporučení)
5.2 Soubory kritérií měření pro hodnocení stupňů zralosti

RG0: Uvolnění inovací pro vývoj série
RG1: Management požadavků pro rozsah zadání
RG2: Stanovení řetězce dodavatelů a zadání rozsahů
RG3: Uvolnění technických specifikací
RG4: Uzavření plánování výroby
RG5: Díly ze sériových nástrojů a sériových zařízení
RG6: Uvolnění produktu a procesu
RG7: Uzavření projektu, předání odpovědnosti na sérii, počátek rekvalifikací