• Základy statistického usuzování
  • Základní číselné charakteristiky (průměr, rozptyl, kvantily…)
  • Grafické nástroje (histogram, box plot…)
  • Normální rozdělení a jeho uplatnění v oblasti managementu kvality
  • Intervalové odhady – praktické užití
  • Testy – k čemu slouží, ukázka vybraných testu a jejich porozumění, vyhodnocení testu v Excelu.