• Postup zaměstnavatele při prevenci rizik
  • Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
  • Kniha úrazů (podle pracovněprávních předpisů)
  • Záznam o úrazu
  • Úkony a lhůty pro plnění povinností při pracovním úrazu podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
  • Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce a výše pokut podle § 17 a § 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
  • Základní zákonná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci