• Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
 • vnitřní směrnice, příkaz k pracovní cestě
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
 • nároky na stravné, snížení stravného
 • více krátkých pracovních cest uskutečněných v jednom dni
 • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
 • jízdní výdaje a nutné vedlejší výdaje
 • souběh stravného a stravenky v jednom dni (daňové posouzení)
 • nejčastější chyby z praxe
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
 • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
 • Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešenínemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
 • daňové posouzení
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
 • sazby zahraničního stravného, kapesné
 • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné)
 • náhrady při návštěvě člena rodiny
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
 • alternativy výkonu práce,cestovní náhrady
 • související daňové dopady
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v tuzemsku i v zahraničí
 • způsob výpočtu náhrady
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Vyúčtování pracovních cest
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře (změny)
 • Cestovní náhrady členům orgánům právnických osob