• Přehled všech změn v účetnictví a daních pro fyzické osoby a právnické osoby v roce 2018/19
 • Výběr daňových změn ze zákona č. 170/2017 Sb.
 • Přehled změn pro FO a PO v zákoně o daních z příjmů
 • Závislá činnost, Podnikání
 • Daňově uznatelné náklady § 24
 • Nájemní vztahy § 28
 • Změny v dani z přidané hodnoty
 • Pojmy nový dopravní prostředek, obchodní majetek, dlouhodobý majetek
 • Společnost – nový a přechodný režim
 • Uskutečnění plnění, Oprava základu daně
 • Vyrovnání a úprava odpočtu – zničení, ztráta obchodního majetku
 • Nespolehlivá osoba – nový institut
 • Další změny
 • Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • Novela ZÚ a provázanost s ostatními předpisy