Osnova kurzu

 • firemní strategie
 • základní pojmy v oblasti podnikových financí
 • řízení finančních procesů
 • finanční řízení a ostatní útvary firmy (marketing, prodej, výroba, …)
 • praktické ukázky z oblasti finančního řízení podniku

 

Finanční výkazy

 • rozbor výkazů – důležité aspekty z hlediska nefinančních manažerů
 • oceňování, rezervy, závěrky, časové rozlišení
 • příklady finančních výkazů podle české legislativy a IFRS

 

Finanční ukazatele pro vedoucí

 • finanční analýza
 • manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti
 • náklady a ceny
 • platební schopnost, ukazatele cash flow, řízení likvidity
 • řízení rizika
 • investice – životní cyklus, controlling
 • hodnotové řízení podniku
 • příklady finančních plánů a jejich interpretace pro nefinanční manažery

 

Podnikové procesy a ekonomické myšlení

 • hospodárnost a účelnost v podnikových procesech
 • úskalí podnikových procesů – stavy a toky, úzká místa
 • jak ekonomicky zdůvodnit rozpočet na financování podnikových potřeb
 • jak dosáhnout nejnižších průměrných nákladů na obstarání kapitálu
 • základy finanční analýzy – jak zachovat finanční stabilitu a podstatně nezvýšit
 • finanční riziko podniku
 • dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a jejich strategie
 • manažerské účetnictví, rozpočty a kalkulace
 • příklady manažerských nákladových kalkulací