SEZNÁMENÍ S NOVOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU GDPR:
GDPR a vztah k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, povaha nařízení, možné dopady nedodržení povinností, terminologie, práva a povinnosti dle GDPR.

POSTUP PRO IMPLEMENTACI GDPR:
Přehled fází projektu implementace z pohledu společnosti/podnikatele, srovnání výhod a nevýhod outsourcingu/implementaci z vlastních zdrojů, podrobný rozbor jednotlivých fází projektu implementace, upozornění na kritické body implementace, doporučení pro realizaci změn.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Ukázka kompletního postupu implementace GDPR na modelové společnosti.

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ:
Informace o nových náležitostech smlouvy o zpracování.