• Dlouhodobý majetek v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
 • Hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů – změny
 • Praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem
 • Obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
 • Vybrané interpretace Národní účetní rady vztahující se k majetku
 • Stanovení okamžiku zahájení účtování nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku
 • Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
 • Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
 • Opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
 • Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem
 • Vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice)
 • Změny v limitaci daňových výdajů při prodeji majetku (pozemků)
 • Hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu
 • Zákon o rezervách
 • Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH
 • Vymezení dlouhodobého majetku
 • Dodání a nájem nemovité věci
 • Použití majetku i pro jiné účely než podnikání, úprava odpočtu DPH