• švarcsystém
 • řešení švarcsystému
 • evidenční povinnosti zaměstnavatelů
 • Vyměřovací základ
 • maximální vyměřovací základ 2012 a 2013 dle novel zákona o důchodovém a zdravotním pojištění
 • pracovní doba – rovnoměrná, nerovnoměrná, evidence, doba odpočinku mezi směnami
 • nová právní úprava pracovního poměru na dobu neurčitou a možnost jejího prodloužení
 • odstupné dle počtu odpracovaných let, čerpání dovolené
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, práce malého rozsahu
 • zkušební doba u vedoucích zaměstnanců, konkurenční doložky
 • dočasné přidělení zaměstnance, refundace mezd
 • náhrada zaměstnavatele za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, kontrola léčebného procesu
 • zaměstnance zaměstnavatelem, rozšíření výpovědního důvodu
 • řešení částečné nezaměstnanosti v důsledku krize

Mzdová agenda

 • změny v oblasti cestovních náhrad
 • pojem mzdy, platu, minimální a zaručení mzdy
 • složky mzdy, mzdové formy
 • zdanění mezd a odstupného
 • srážky z mezd a způsob jejich výpočtu
 • způsob výpočtu mezd 2015 – odvodové povinnosti, termíny
 • solidární daň, zaměstnávání důchodců
 • nemocenské pojištění, pracovně-lékařská služba
 • novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů
 • změny v zaměstnávání ZPS – povinný odvod za ZPS
 • nová výše redukčních hranic pro výpočet nemocenské
 • důchodové pojištění
 • důchodová reforma – zásadní rozhodování v oblasti důchodů
 • změny v podávání tiskopisů vážící se ke mzdám, elektronické podávání tiskopisů
 • zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců
 • opravy nesprávně provedených mezd
 • Zákonná optimalizace odvodových povinností
 • konto pracovní doby, krátkodobé pracovní poměry
 • práce malého rozsahu, agenturní zaměstnávání

 

Roční účetní závěrka a daně 201a novely daňových zákonů 2020

 • Sestavení účetní závěrky podnikatelů k poslednímu dni účetního období podle zákona o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele
 • vazby na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a optimalizace DPPO
 • uplatnění novinek platných pro rok 2020

Novely daňových zákonů

 • novela zákona o DPH
 • novela zákona o daních z příjmů