• Personální agenda, typy smluv, ochrana dat
 • Základní pravidla pracovněprávních vztahů
 • Vznik pracovního poměru
 • Ukončení pracovního poměru
 • Práce na dohodu
 • Pracovní doba a doba odpočinku
 • Dovolená
 • Ochrana dat

 

Odměňování, náhrady mzdy, průměrný výdělek

 • Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci
 • Odměňování
 • Cestovné a jiné náhrady
 • Průměrný výdělek (hrubá a čistá mzda, pravděpodobný výdělek, průměrný výdělek, redukční hranice
 • Srážky ze mzdy
 • Procvičování praktických příkladů, výpočty

 

Povinnosti vůči OSSZ, ZP, ÚP, FÚ, BOZP

 • Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy
 • Daň z příjmu
 • Pojistné na důchodové spoření
 • Zdravotní pojištění
 • Pojistné na sociální zabezpečení
 • Dávky nemocenského pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Náhrady škody, odškodňování pracovních úrazů
 • Procvičování praktických příkladů, výpočty, vyplňování formulářů

 

Roční zúčtování mezd

 • Nezdanitelné části základu daně
 • Roční slevy na dani
 • Opravy chyb, možnost dodatečného podepsání prohlášení
 • Povinnost podat daňové přiznání
 • Procvičování fiktivního ročního zúčtování mezd