Management lidských zdrojů a personalista jako leader firemní kultury

 • význam a hlavní úkoly řízení lidských zdrojů,
 • role, funkce a osobnost personalisty,
 • tvorba strategie řízení lidských zdrojů,
 • interní komunikace, její důležitost a účinné prostředky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

a) Personalista jako expert na komunikaci a podporovatel týmové spolupráce

 • skupina versus tým, kdy je dobré podporovat týmovost,
 • role v týmu a jejich vliv na výkon a efektivitu,
 • komunikační dovednosti HR manažera,
 • práce s konflikty, HR manažer jako mediátor.

b) Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • popis a specifikace pracovního místa,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu,
 • co je kompetence, jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčního modelu a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

 

c) Efektivní získávání a výběr zaměstnanců, vedení výběrového rozhovoru

 • plánování lidských zdrojů,
 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, kritéria pro výběr,
 • vedení rozhovoru, hodnocení a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

 

d) Jak zvyšovat motivaci a hrdost zaměstnanců

 • motivační faktory při práci s lidmi,
 • zpětná vazba, pochvala a výtka,
 • trénink motivačních rozhovorů.

e) Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců

 • význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů,
 • příprava hodnoticího rozhovoru a jeho vedení,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

f) Systém odměňování a benefitů

 • strategie tvorby odměňování a benefitů, politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

g) Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • plánování vzdělávání – analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel – metody, techniky a trendy.

 

h) Personální audit a jeho možnosti

 • co je a co není personální audit,
 • cíle personálního auditu,
 • metodika personálního auditu – co v auditované firmě probíhá,
 • kdy volit externí společnost (výhody a nevýhody),
 • prezentace výsledků auditu.