• Změny v zákoníku práce – dvě poslední dílčí novelizace
 • Vybrané změny zákona o zaměstnanosti
 • Právní úprava pracovně-lékařských služeb
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – odlišnosti od pracovního poměru
 • Propouštění zaměstnanců
 • zákaz výpovědi
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě
 • porušení pracovní kázně (judikatura Nejvyššího soudu)
 • porušení povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti (nález Ústavního soudu)
 • organizační změny, odstupné a srážky z odstupného (judikatura Nejvyššího soudu)
 • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti (novela zákona o specifických zdravotních službách)
 • neuspokojivé pracovní výsledky
 • Překážky v práci, pracovní volno, dovolená – výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti
 • Pracovní úrazy – co je a co není pracovním úrazem
 • Home office – práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)