• Řízení a organizace chodu sekretariátu
  • Administrativní činnosti (včetně evidence a archivace písemností)
  • Vytváření pracovních písemností v souladu s normou ČSN 01 6910
  • Zvládání komunikačních technik – vyjednávání, řešení pracovních konfliktů, vyjednávání v každodenních povinnostech
  • Práce na počítači v programech MS Word (tvorba textů) , MS Excel (tvorba tabulek), MS PowerPoint (tvorba prezentací) a MS Outlook (elektronická pošta), efektivní práce s informacemi
  • Principy řízení organizace
  • Prorůstové, pozitivní myšlení, zvládání změn
  • Etika, image, prezentace sebe a společnosti