Sestavení účetní závěrky podnikatelů k poslednímu dni účetního období podle zákona o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele

  • vazby na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a optimalizace DPPO
    uplatnění novinek platných pro rok 2020

Novely daňových zákonů

  • novela zákona o DPH
  • novela zákona o daních z příjmů