• Identifikování personálních potřeb firmy
  • Definování nároků na požadovaného kandidáta
  • Personální marketing
  • Využívání informací z trhu práce pro nábor
  • Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
  • Řízení adaptačního procesu
  • Uvolňování zaměstnanců
  • Shrnutí a diskuze