• Význam přidané hodnoty ve filozofii štíhlé administrativy,
 • Kategorie plýtvání – Prezentace typických administrativních procesů školených, uvědomění si potenciálu (finančního, časového) ke zlepšení.
 • Typické plýtvání v administrativě (porovnání plýtvání ve výrobních procesech a v administrativních procesech s akcentem na osobnost administrativního pracovníka)
 • Mapování administrativních procesů
 • metodický návod, nácvik.
 • Postavení osoby administrativního pracovníka v administrativě.
 • Klíčové oblasti k rychlému zlepšení (zeštíhlení administrativy, nácvik).
 • Zmapování současných komunikačních kanálů, kritických uzlů, jejich modifikace, odzkoušení a vyhodnocení.
 • Funkce týmů a projektování týmů, vliv na přidanou hodnotu.
 • Týmové mechanismy a Typologie pracovníků (týmu) + Havárie týmů.
  • Efektivně uspořádané pracoviště v administrativě.
  • Nástroje 5S, time managemet, Paretovo pravidlo, principy Six Sigma.
  • Praktický nácvik metod.