• obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona
 • objednávky, obchodní dopisy, faktury
 • obchodní jméno, firma, identifikace
 • sankce podle přestupkového zákona
 • pokuty a zákaz činnosti, Druhy účetních dokladů
 • pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové
 • faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, ostatní
 • faktury došlé od dodavatelů
 • bankovní výpisy
 • doklady skladového hospodářství
 • ostatní interní účetní doklady
 • opravné účetní doklady
 • nová úprava sankcí – správní delikty
 • náležitosti pokladních dokladů podle zákona o EET
 • rozsah údajů na účtenkách
 • sankce podle přestupkového zákona
 • význam účtenek u kupujícího
 • Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH
 • náležitosti, „auditní stopa“
 • daňové doklady (běžný, zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
 • opravné daňové doklady
 • uplatnění nároku na odpočet
 • doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
 • zahraniční doklady, cizí měna
 • nespolehlivý plátce, ručení
 • oběh účetních dokladů a podpisové vzory