I. Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů
 • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
 • Účtové třídy 1 až 6
 • Zúčtování daní
 • Účetní závěrka
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • Přechodné účty
 • Vzájemný zápočet

II. Daně, Daňová soustava v ČR – základní přehled + EU

 • Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 • Zákon o dani z příjmu 586/1993 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Zákon o cestovních náhradách

III. Daňová evidence:

 • Základy daňové evidence, dokumenty
 • Daň z příjmů FO

IV. Mzdové účetnictví

 • Roční zúčtování závislé činnosti a srážkové daně
 • Personalistika
 • Odškodnění pracovních úrazů

V. Účetní programy

 • Základy využití PC v účetnictví
 • Seznámení se SW
 • Jednotlivé moduly SW, nácvik praktických příkladů
 • uzávěrky