Jedinec v organizačním prostředí

 • Druhy změny
 • Příčiny změn
 • Účastníci změn
 • Reakce na změnu
 • negativní
 • pozitivní
 • neutrální
 • Zdroje odporu

Adaptace na změnu

 • Postoje pracovníka
 • Motivy pracovníka
 • Kompetence pracovníka
 • Faktory objektivní a subjektivní povahy

Řízení změny

 • Skupinová změna
 • Změna na úrovni jedince
 • Psychologický přístup ke změně
 • Manažersko-psychologický přístup ke změně