• základní asertivní dovednosti, poznání významu a podstaty asertivity,
  • uvědomění asertivních práv a povinností,
  • asertivní pochvala, asertivní kritika,
  • styly zvládání konfliktů a způsoby jejich řešení, seznámení s asertivními principy
  • obrana a reakce proti manipulaci,
  • sebeprosazení a sebeprezentace, nácvik vyslovení nesouhlasu a přijímání kritiky