• faktory ovlivňující průběh komunikace
  • umění naslouchat
  • verbální a neverbální komunikace
  • komunikační bariéry
  • akceptace specifik partnera
  • empatie, nejčastější chyby v komunikaci
  • pozitivní komunikace
  • využití řeči těla při různých typech jednání
  • autodiagnostika vlastního komunikačního stylu
  • umění přizpůsobit se partnerovi
  • efektivní přenos informací