• Emoce jako integrální součást osobnosti člověka
  • Vliv emocí na tělesné zdraví
  • Jak zlepšit vztah sám k sobě
  • Projevy emocí v neverbální a verbální komunikaci
  • Porozumění vlastním emocím
  • Objevení podvědomých vzorců z dětství
  • Porozumění motivům chování druhých lidí, možnosti projevů emocí u druhých lidí
  • Jak pracovat s různými temperamentovými typy
  • Ujasnění životních cílů a správné nasměrování k jejich dosažení
  • Využití konceptu emoční inteligence v interpersonálních vztazích