• Co je to firemní kultura a proces jejího budování
 • Proč budovat firemní kulturu, firemní značku
 • Vlastnosti a specifika firemní kultury
 • Pohled na firemní kulturu z pohledu zákazníka a zaměstnance
 • Analýza firemní kultury a její typologie
 • Řízení firmy jako součást podnikové kultury – komunikace, řízení lidských zdrojů, podniková identita a etika
 • Rituály firemní kultury, hodnoty společnosti, firemní image
 • Typologie českých pracovníků z pohledu identifikace s firmou a s prací
 • Znaky zdravé a nezdravé firemní kultury
 • Kdy je nutná změna firemní kultury, možnosti ovlivňování firemní kultury
 • Předpoklady k úspěšným změnám, formování postojů pracovníků
 • Budování firemní kultury – cvičení
 • Formulace poslání společnosti
 • Představení firemní kultury
 • Konkrétní příklady projektů pro budování Firemní kultury
 • Příklady zapojení řadových pracovníků do budování Firemní kultury
 • Praktické příklady, modelové situace