• tipy a triky, jak zajímavě a poutavě učit
  • základy psychologie učení a vyučování
  • metody výuky se zaměřením na interaktivní metody vzdělávání
  • prezentační dovednosti, práce s hlasem, jak mluvit na veřejnosti, správně artikulovat a formulovat své myšlenky
  • práce s didaktickými pomůckami, technikou a technologií
  • jak by měla/neměla vypadat prezentace v MS Powerpoint
  • struktura školení a sestavení minutového scénáře na míru každého účastníka
  • práce s různě početnou skupinou, řešení obtížných situací při výuce