• fáze obchodního jednání (příprava, průběh, závěr)
 • typologie zákazníků a různé přístupy k nim
 • analýza jednajících stran v obchodním jednání
 • inventář vlastností projevujících se při obchodním jednání
 • rozhodování a volba cílů obchodního jednání
 • psychologie prvního kontaktu se zákazníkem
 • společenský protokol a budování „image obchodníka“
 • techniky vedení rozhovoru
 • konfrontace zájmů jednajících stran
 • nácvik jednajících a prodejních technik
 • metody uzavírání obchodu
 • diskuze o ceně produktu / služeb
 • vhodné, nevhodné a nepřípustné v obchodním jednání
 • nový klient – kontaktní fáze a prezentace nabídky
 • video – trénink vedení obchodního rozhovoru