Jak stanovovat cíle

 • Dobrý lídr
 • Směr – řízení prostřednictvím cílů
 • Předpoklad úspěchu
 • Definování cíle, směru
 • Cíl jako smysl práce

 

Znalost trhu i finančního řízení

 • Znalost trhu, vývoj potřeb zákazníků k nastavení cíle
 • Stanovení reálného cíle – aktuální trendy v oboru
 • Řízení financí, manažerské účetnictví, sestavení rozpočtu
 • Čtení účetní rozvahy

Dobrá komunikace I.

 • Jak komunikovat se svým okolím
 • Komunikace s kolegy, podřízenými, nadřízeným
 • Mluvená i písemná komunikace
 • Přesné vyjádření – Stručně, jasně a srozumitelně
 • Jak přesvědčit – získání si druhých
 • Schopnost argumentace – nácvik

Empatie a zpětná vazba – komunikace II.

 • Schopnost porozumění – podmínka komunikace
 • Schopnost vcítění se do druhých a znalost jejich pohledu
 • Schopnost empatie
 • Dovednost vcítění se do uvažování a pocitů druhého člověka
 • Schopnost naslouchání
 • Poskytování zpětné vazby pro rozvoj pracovníků, chválení za výkony, drobné úspěchy

Delegování cílů

 • Které činnosti svěřit
 • Jak úkoly svěřit podřízeným.
 • Manažer – hl. cíl – organizaci práce,
 • Jak si stanovit úkoly
 • Kontrola úkolů, pomoc podřízeným s jejich úkoly
 • Jakým způsobem pomáhá manažer
 • Kdy úkol delegovat kdy je ta pravá chvíle

Efektivní time management

 • Vedle řízení práce druhých
 • Jak efektivně organizovat svůj vlastní pracovní program.
 • Jak se vyhnout stresu
 • Jak dobře zvládnout time management
 • Tvorba času na řízení svého časového rámce
 • Oběti času, nezvládání úkolů
 • Jak stanovovat priority
 • Jak předejít časovým ztrátám
 • Kdy a jak naplánovat odpočinek.

Trvalá práce na sobě

 • Kdy vylepšovat a co
 • Zdokonalujte manažerské dovednosti
 • Četba literatury – chyby ve vedení lidí
 • Vzdělávací kurzy – jak si poradit ve složitých situacích
 • Práce na svém sebevědomí – zkušenosti