• styly vedení, role a typologie vedoucího
  • chyby v řízení lidí
  • individuální vedení
  • demotivační faktory
  • koučování
  • mentoring