• filozofie obchodování
 • nejčastější chyby obchodování
 • vytyčení cílů obchodování
 • profesionalita, předpoklady a rozvoj úspěšného obchodníka
 • akviziční činnost obchodníka
 • vyhledávání zákazníků a budování klientely (prospekting)
 • kontaktování zákazníků (telefonicky, písemně, osobně)
 • techniky úspěšného sjednání obchodního setkání
 • práce s databází a s klientskými kartami
 • příčiny ztráty zákazníků
 • organizování a systém plánování práce obchodníka
 • dosáhnutí cílů – stanovení priorit
 • matice plánování pracovního času
 • inventář časových ztrát
 • budování vztahů a péče o zákazníky