• umění argumentace a vyjednávání
 • sociální percepce a filtry vnímání
 • zákony a principy obchodní komunikace
 • verbální a neverbální komunikace
 • aktivní naslouchání a zpětná vazba
 • speciální techniky kladení otázek
 • překážky efektivního naslouchání
 • zdolávání námitek, výmluv a argumentů
 • reagování na nesprávné argumenty zákazníka
 • techniky zmenšování odporu a vyvracení námitek
 • sebepoznání v rámci typologie osobnosti
 • komunikace s různými typy zákazníků
 • nácvik pokročilých obchodních komunikačních technik