• sebeprezentace nebo prezentace firmy
 • jak připravit efektivní prezentaci
 • aktivace a motivace posluchačů – techniky
 • prezentace postupu nebo strategie
 • prezentace zprávy nebo nepříjemné zprávy
 • konverzační maxima při prezentaci
 • mimoslovní projevy a neverbální komunikace při prezentaci
 • zvládání obtížných situací při prezentaci
 • vedení diskuze
 • ukázky různých druhů prezentací
 • nejčastější chyby při prezentaci
 • rétorika a paraverbální projev při prezentaci
 • jak hovořit nepřipravený
 • video – trénink prezentace produktu / služeb