• příprava telefonických rozhovorů
 • pravidla telefonického kontaktu
 • analýza osobních dispozic pro správné telefonování
 • příprava na důležitý telefonický rozhovor
 • vzbuzení zájmu a vytvoření správného dojmu
 • technika telefonování a argumentace
 • telefonické sjednání termínu setkání
 • techniky kladení otázek přes telefon
 • volba melodie hlasu, akcentu a správného tempa rozhovoru
 • komunikace s problémovým obchodním partnerem – reakce na stížnosti
 • etiketa obchodního telefonování
 • úlohy, které je možné vyřídit telefonicky
 • nejčastější chyby při telefonování – čemu se třeba vyhnout
 • záznam z telefonického rozhovoru
 • vytvoření vlastního efektivního stylu telefonování