Řízení integrace a rozsahu

 • Základní principy řízení projektů, tzn. příprava, plánování, realizace, ukončení a vyhodnocení projektu
 • Organizační struktury a možnosti začlenění projektu v organizaci (možnosti, výhody a nevýhody)
 • Řízení časového rámce projektu

Procesy v projektu:

 • Řízení rozsahu prací, termínů, lidských zdrojů
 • Řízení jakosti a rizik projektu
 • Procesy, postupy a projektový přístup při managementu rizik v návaznosti na projektové šablony (dle PPAP, APQP, FMEA, 8D Report apod.)

Rizika a jejich analýza při zavádění nových technologií

 • Havarijní plány a havarijní situace
 • Procesy k minimalizaci a k optimalizaci rizik

Řízení nákladů

 • Finanční řízení projektu – škody a pojištění
 • Manažerské účetnictví, řízení nákladů a cen
 • Řízení změn a zdrojů projektu
 • Management zakázek

Řízení nákupu 

 • Metody a nástroje pro řízení projektu
 • Nejčastější chyby v projektovém řízení

Řízení informací a dokumentace v projektu

 • Závěrečné ověření znalostí