• testování tendence k řešení problémů a konfliktů
  • vymezení konfliktu a pochopení pozitivní stránky konfliktu
  • identifikování konfliktních vzorců obchodního chování
  • vyjasnění cílů konfliktu v obchodním jednání (cíle spolupráce)
  • vliv konfliktu na pracovní výkon
  • základní strategie při zvládání konfliktů – prosazení, přizpůsobení, kompromis, vyhýbání, konsenzus
  • vyhýbání se řešení konfliktních obchodních situací
  • zmírňování konfliktu – model kontroly konfliktu
  • odpouštění a zmírnění v kontextu obchodního konfliktu
  • styly řešení konfliktů – vhodnost jejich použití v obchodní praxi