• význam firemní strategie, poslání, vize, cílů
  • základní struktura strategického rámce
  • vlivy, které musí manažeři zohlednit při tvorbě strategického myšlení
  • schopnosti pro rozhodování, řešení problémů – racionální postupy x emoce
  • analýza situace, předvídání
  • metody rozhodování (individuální, týmové, za sebe, za druhé, pod tlakem)
  • prosazení rozhodnutí, obsah x forma
  • formy vizualizace a komunikace myšlenkové strategie vně a dovnitř firmy
  • aplikace na příkladech