• příčiny a následky stresu
 • hlavní stresory a druhy stresu
 • vnější a vnitřní síly působící na vznik stresu
 • negativní emoce – hlavní faktory stresu
 • pracovní výkon a udržování obchodní úspěšnosti
 • křivky výkonnosti práce a biorytmus – osobní limity
 • zvládání a prevence stresu při obchodním jednání
 • řešení stresových faktorů během pracovní činnosti
 • jak čelit pracovnímu vyhoření „syndrom burn – out“
 • optimalizace práce v náročných pracovních situacích
 • adaptační mechanismy – prevence a odbourávání pracovního stresu
 • mobbing a bossing
 • prevence vůči stresu
 • analýzy konkrétních stresových pracovních situací
 • nácvik vybraných antistresových, aktivačních a relaxačních technik