• identifikace „zlodějů“ času
  • jak určit priority a jak s nimi pracovat
  • efektivní plánování času
  • jak se vyhnout stresu
  • tvorba času na řízení svého časového rámce
  • oběti času, nezvládání úkolů
  • Jak předejít časovým ztrátám
  • Kdy a jak naplánovat odpočinek.