• rozdíl mezi skupinou a týmem, znaky úspěšných týmů
  • týmová společnost, místo týmů v organizační struktuře firmy, typologie týmů
  • psychologické rozměry práce v týmu, týmové role, typologie osobností,
  • týmové normy a rituály
  • sestavování týmu a definování jeho působnosti, vymezení pracoviště týmu
  • nastavení komunikačních pravidel, matice odpovědnosti a zastupitelnosti
  • vytváření standardů pracoviště, hodnocení výkonu, efektivnosti a kvality
  • neformální vedení lidí (vedení příkladem) k výkonům a rozvoji firmy
  • vedení týmu, motivace členů pracovního týmu ke spolupráci, asertivní jednání a zvládání (předcházení) konfliktům
  • týmový přístup k neustálému zlepšování
  • příprava efektivní prezentace a školení podporující sdílení cílů firmy, předávání informací a podávání zpětné vazby