• řízení lidí, autorita vedoucího, kompetence
  • rozdíly v řízení vyšší a střední management
  • jak komunikovat s podřízenými
  • metody možných realizace možných přístupů
  • typologie lidí
  • předávání úkolů, podkladů
  • definování kritických uzlů v delegování úkolů
  • reakce na zpracování úkolu, reakce na neadekvátní výkon
  • motivace a stmelení týmu