• jak spolu komunikujeme, verbální a neverbální komunikace
  • nejčastější chyby, které komplikují vztahy na pracovišti
  • pilíře profesionální komunikace – jak se mistr může stát přirozenou autoritou
  • „mistrovské“ umění kladen otázek
  • aktivní naslouchání
  • jak říci , co se mi líbí a nelíbí – principy zpětné vazby
  • formy poskytování zpětné vazby
  • přijímání kritiky
  • řešení konfliktů na pracovišti