a) Servis jízdních kol na prodejnách

 • Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol
 • Charakteristika typů jízdních kol
 • Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka
 • Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků
 • Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola
 • Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole
 • Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol

 

b) Obchodní normy

 • Podstatné náležitosti kupní smlouvy, objednávky
 • Práva a povinnosti smluvních stran včetně práv plynoucích z odpovědnosti za vad
 • Rozdílné řešení náhrady škody, smlouva o obchodním zastoupení

 

c) Reklamace a odpovědnost za vady (dle nového občanského zákoníku)

 • Postup přijetí stížností, řízení reklamačního procesu
 • Práva prodejce, práva spotřebitele
 • Přijetí reklamace, náležitosti reklamačního procesu
 • Vady zjevné a skryté, oprava a výměna zboží
 • Zrušení smlouvy, lhůty k vyřízení reklamace
 • Rozdíly reklamačního procesu velkoobchodu a maloobchodu
 • Uplatňování reklamací vůči dodavatelům
 • Závěrečné ověření znalosti