• Práce s technickými normami, předpisy a výkresy pro chemické povrchové úpravy 3 dny
  • Navrhování chemických povrchových úprav ke zvýšení užitných vlastností materiálu 2
  • Příprava povrchu před provedením jeho chemické úpravy 2
  • Provádění analytické a kvalitativní kontroly vyloučeného povlaku 1
  • Měření tloušťky nanesené vrstvy po provedené chemické úpravě materiálu 1
  • Stanovování příčin vzniku defektů při chemické úpravě materiálu 2
  • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické úpravě povrchů materiálů