Asertivita

 • vymezení pojmu asertivita
 • principy asertivního chování
 • umění prosadit své zájmy a respektování při tom zájmy druhých
 • rozpoznání manipulativních technik za strany druhých
 • férová a účinná obrana proti manipulativním postupům
 • vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním
 • asertivní komunikace
 • způsoby asertivního chování
 • manipulace ze strany cestujících
 • obrana proti manipulaci ze strany cestujících

Komunikace v konfliktních situacích

 • profesionální komunikace
 • emoční inteligence
 • identifikace vlastních emocí
 • rozpoznání jemných náznaků agresivity u ostatních
 • hranice přerůstání v nekontrolovanou agresi
 • zásady řešení konfliktů
 • typologie konfliktů
 • prevence konfliktů
 • strategie zvládání konfliktů (vyhýbání, ústup, kompromis)

Typologie lidí

 • přehled typologie osobností
 • struktura osobnosti člověka
 • způsob komunikace dle typu osobností a řešení konfliktů
 • využití typologie při zvládání složitých situací a jednání s cestujícími
 • ukázky typologie a příklady rozmanitých typů cestujících

 

Odolnost proti stresu

 • co je to stres a jeho členění
 • stres a jak na něj reagujeme
 • jak lze stresu předcházet
 • účinné postupy a techniky zvládání emoční zátěže
 • dopady stresu a ventilace nahromaděného tlaku
 • syndrom vyhoření – relaxace
 • řešení problémů
 • změny v reorganizaci životního stylu a práce
 • terapie somatických a psychických poruch