• Design zahrady
  • Zvládnutí plochy a prostoru, využití linií, barvy – ukázky
 • Podklady pro navrhování
  • Zachycení technických prvků na pozemku, okolí blízké i vzdálené, finanční náročnost
 • Vlastní navrhování
  • Rekonstrukce stávající nebo návrh nové zahrady
 • Zeleň
  • Výběr rostlin – stálezelené a opadavé
 • Cvičení
  • Návrh zahrady u řadového domu
  • Návrh zahrady podle vlastního výběru
  • návrh zahrady trojúhelníkového tvaru
 • základní styly zahrad
 • vhodné použití jednotlivých skupin rostlin – stromů, keřů, trvalek, travin a trávníku
 • informace na téma drobná architektura na zahradě (pergoly, přístřešky, vodní prvky, dlažby, zídky, kameny, osvětlení, atd.
 • ukázky projektů zahrad
 • správné rozvržení plochy zahrady, zásady při navrhování zahrad
 • kombinace rostlin
 • přírodní zahrady, pěstování vlastního ovoce, zeleniny a bylinek, současné „ekotrendy“
 • výklad je doplněn velkým množstvím fotografií s názornými ukázkami
 • odplevelování, terénní úpravy
 • výsadby stromů a ostatních rostlin
 • zakládání trávníků včetně lučních – květnatých trávníků
 • tvorba okrasných záhonů
 • zálivka rostlin, závlahové systémy, současné trendy reagující na sucho
 • zakládání sadů, výsadby ovocných stromů
 • nejpoužívanější druhy rostlin – stromy, keře, trvalky, traviny, bylinky
 • jedovaté rostliny nebezpečné pro malé děti
 • málo známé ovocné keře a stromy
 • výklad je doplněn velkým množstvím fotografií s názornými ukázkami

 

 

 

celoroční údržba trávníku
péče a květiny a okrasné traviny
řez okrasných stromů a keřů
pěstování a řez ovocných stromů a drobného ovoce
hnojení v okrasné a užitkové zahradě
kompostování
nové ekotrendy v údržbě zahrad
výklad je doplněn fotografiemi a názornými ukázkami