• Nátěrové hmoty a základní barvy

Typy barev a aditiv

 • Nátěrová hmota, neprůhledná, s pigmentem
 • Lak, průhledný, bezbarvý
 • Penetrace, lazury, ředidla
 • Aditivní a subtraktivní míchání barev
 • Akrylové, vícesložkové barvy
 • Alkidové pryskyřice
 • Asfaltové barvy, penetrační, emulze,
 • Disperzní barvy, chlorkaučukové, disperzní
 • Lazurovací, latexové

Technologie výroby a míchání barev

 • Barvy odolné proti klimatickým podmínkám

Legislativa spojená s výrobou a uváděním barev na trh

 • Označení barev